Matriculació

Aquesta secció preten facilitar i apropar a les famílies interessades en matricular als seus fills i filles al nostre centre tota la informació necessària per a procedir en aquest procés.

ADMISSIÓ D’ALUMNAT 2017-2018
Informació de Conselleria d’Educació

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l’admissió de l’alumnat als centres públics i privats concertats, en les ensenyances d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, programes de qualificació professional inicial i cicles formatius de formació professional: el Decret 40/2016, l’orde 7/2016 de 19 d'abril de 2016, la Resolució de 29 de març de 2017
Esta normativa, així com la Resolució de cada Director Territorial on s’establix el calendari i el procediment per a l’admissió de l’alumnat per al pròxim curs escolar, 2017-18, pot ser consultada i descarregada a través d’aquest blog.
L'alumnat que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d’un centre, en comportarà l’anul·lació.

Els models oficials de sol·licitud es poden obtindre en la secretaria dels centres docents o descarregant-los ací i a la web del col·legi.

Dates importants del procés d'admissió:
- Publicació de vacants: 22 de maig
- Presentació de sol·licituds: del 22 al 29 de maig
- Publicació de llistat provisional: 8 de juny
- Publicació del llistat definitiu: 20 de juny
- Matriculació: del 20* al 29 de juny. 
Documentació necessaria per a presentar:

Puntuacions:

Descàrrega de documents:


No hay comentarios:

Publicar un comentario